Adela call, s.r.o.
je spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti telemarketingu, priameho marketingu a databázového marketingu.

Spoločnosť Adela call, s.r.o. poskytuje svoje služby už od roku 2005. V rokoch 2005 - 2007 sa zameriavala prevažne na zahraničný trh pod názvom Sekretárka s.r.o.
V roku 2008 vznikla spoločnosť
s cieľom stať sa najväčšou
a najuznávanejšou spoločnosťou
v oblasti komerčných kontaktných centier na slovenskom trhu.
ochotná deklarovať toto zabezpečenie podpisom NDA.
Projekt Adela call naštartovali ľudia, ktorí sa už dlhú dobu pohybujú v oblasti telemarketingu. Základný tím spoločnosti sa skladá
z profesionálov, ktorí majú dlhoročné
skúsenosti s prevádzkou kontaktného centra. Vďaka svojmu tímu databázových špecialistov vlastní Adela call, s.r.o. najväčšiu komerčnú databázu firemných ako aj spotrebiteľských
dát na Slovensku. Kvalita našich ľudí
a najmodernejšia technológia sú garanciou splnenia aj tých nájnáročnejších požiadaviek.

Adela call, s.r.o. sídli v Bratislave
s administratívnymi priestormi na ploche
1800 m2 a výrobnou rozlohou viac ako
1200 m2. Naše call centrum má dve
prevádzky a jeho kapacita je až 250 operátorských miest s možnosťou rotácie
300 operátorov, čo zaraďuje Adela call, s.r.o. medzi najväčšie kontaktné centrá na
Slovensku. Výrobná hala je určená pre tlačiarenské, baliace a kompletizačné centrum.